A Catalunya, són nombroses les entitats que estan impulsant pràctiques i processos de transformació feminista per repensar la seva coherència i organització interna de dalt a baix. Una transformació que pot tenir objectius diversos que vagin des de voler fer visibles les desigualtats de gènere a l’entitat, abordar les relacions de poder dins de l’organització per raó de sexe, veterania o rang; incorporar la perspectiva feminista de manera transversal a l’estructura o elaborar protocols d’atenció en situacions d’assetjament sexual i violències masclistes.

Aquesta proposta formativa neix de la inquietud de moltes cooperatives i entitats de l’Economia Solidària a Catalunya per compartir estratègies i metodologies que ajudin a resoldre al trilema de la sostenibilitat vital, política i econòmica dels projectes. Reconèixer la vulnerabilitat de la vida com a condició intrínseca a la naturalesa humana és un primer pas, però pensem que cal conèixer referents, facilitar exemples i construir models d’organització que siguin inspiradors i aplicats, que ens ajudin a incorporar la perspectiva feminista al dia a dia de les entitats, des de l’experiència individual i col·lectiva, compartint reptes i dificultats, però també instruments i fites que han facilitat impulsar aquest processos. 

L’objectiu d’aquests tallers és precisament aquest: aprofundir teòricament i pràctica en les experiències de canvi organitzacional pro-equitat a quatre organitzacions d’àmbit català i estatal, per facilitar espais de transferència i apropiació de metodología aplicada, a partir de l’experiència viscuda per les pròpies protagonistes dels processos de transformació feminista.

El denominador comú de totes elles és conèixer les estratègies per afrontar de manera transformadora aspectes tan diversos com la gestió del poder, la construcció de lideratges col·lectius i horitzontals, la valorització i socialització dels sabers i treballs, i la socialització de la responsabilitats de cures.

>> CARTELL

>> TRÍPTIC

CONTINGUT DE LES SESSIONS

7/11: Mugarik Gabe i la guia per a la transició organitzativa feminista "Viajando por el invisible", amb María Viadero Acha.

El treball que es presentarà en aquesta sessió és el resultat d’un procés de construcció col·lectiva impulsat per cinc organitzacions basques, que va comptar amb un ampli ventall de col·laboradores i aliades que van participar i compartir les seves experiències de transició organitzativa pro-equitat de gènere. La guia proposa diversos itineraris, facilita materials i proposa metodologia de treball a mig i llarg termini per abordar tres grans “territoris”: l’aire (els rols, lideratges i la dimensió emocional), la terra (el treball en equip i la planificació) i les profunditats (les cures i els conflictes). 

La sessió està pensada per orientar i compartir recomanacions i reptes amb els col·lectius i persones interessats a emprendre “el viatge”.   

>> GUIA

>> MUGARIK GABE

14/11: El procés de creixement i incorporació de persones treballadores a la cooperativa Germinando recollit a "El timón de la empresa sostenible", amb Paula Ortíz López.

Germinando és una cooperativa que treballa en l’àmbit de l’agroecologia que actualment compta amb 6 sòcies i 7 treballadores. Un dels grans objectius que persegueix el projecte és “posar la vida al centre” i fer possible “una vida que pagui la pena ser viscuda”, una de les màximes de l’Economia Feminista. El “Timón de la empresa sostenible” neix precisament de la voluntat de generar una eina que serveixi per avaluar i replantejar la manera com s’incorporen de manera transversal la teoria de les cures a l’organització de la cooperativa, per fer realitat el discurs de l’economia feminista. 

El timó de la sostenibilitat està concebut com una imatge que permet visualitzar els diferents àmbits i dimensions a tenir en compte per transversalitzar la perspectiva feminista a l’organització del projecte a nivell estructural, d’equip professional i personal. Representa la governabilitat col·lectiva de “la nau”.

La sessió està pensada per explicar i compartir els procés d’elaboració recollit i encapsulat al timó, els principals reptes i aprenentatges de la seva utilització, posant especial atenció en la planificació estratègica, econòmica i financera a mig i llarg termini; la gestió laboral, personal i relacional, l’elaboració del reglament del règim intern del projecte i la reflexió entorn a la sostenibilitat de la participació i representació pública de la cooperativa.

21/11: El pla de coresponsabilitat amb la cura i l’autocura desenvolupat per la cooperativa Pandora Mirabilia, amb Soraya González Guerrero.

Pandora Mirabilia és una cooperativa de treball que treballa en l’àmbit de la comunicació amb perspectiva de gènere formada per 9 dones, 4 sòcies i 5 treballadores. La cooperativa va néixer a l’entorn de l’Economia Solidària a Madrid, sota el paraigües de l’Economia Feminista. Aquest ha sigut el punt de partida compartit: l’objectiu principal de la cooperativa no són els beneficis econòmics, sinó la resolució de necessitats, la qualitat de vida, el benestar laboral i professional de les persones que ens formen part, i la voluntat de canvi social i incidència política feminista a partir dels projectes i treballs que realitzen.

Al llarg de la sessió compartirem el procés i la metodologia d’elaboració del document que sota el nom “Acuerdo colectivo de flexibilidad horaria y bienestar laboral” recull les mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar, i en formalitza l’ús. Pràctiques d’organització del treball que regulen i defineixen l’adaptabilitat dels usos de l’espai i els temps de treball, els mecanismes de recuperació d’hores extres, els permisos especials per cures o els mitjans tecnològics previstos per fer-ho possible, entre d’altres eines. Així mateix, la sessió abordarà les estratègies organitzatives, polítiques empresarias, els principals reptes, obstacles i dificultats, així com els factors facilitadors desplegades per Pandora per assolir aquests objectius.

28/11: Organització i reflexió feminista entorn als temps i els treballs a la comunitat de Cal Cases, amb Rosa Binnimelis.

En aquesta cooperativa d’habitatge de Santa Maria d’Oló fundada el 2007, hi viuen 31 persones adultes i infants, interessades a experimentar un model de convivència col·lectiva i comunitària, i augmentar la coherència personal i col·lectiva entre els posicionaments teòrics i la pràctica quotidiana. Amb aquesta voluntat, van crear un model econòmic i organitzatiu propi basat en els principis i valors de l’Economia Feminista, en el qual totes les persones adultes posen el mateix número d’hores al projecte, tot i que les formes d’aportació poden ser diverses. La contribució al fons comú pot ser d’hores dedicades treballant a la casa, o fent una aportació dinerària a raó del preu/hora que cobren treballant de forma remunerada fora de la finca. D’aquesta forma, les tasques necessàries per al funcionament ordinari de la casa es realitzen i disposen dels diners necessaris per cobrir aquelles necessitats i productes que no poden aconseguir de forma autogestionada o autosuficient.

Aquesta organització se’n deriva d’una visió compartida per la comunitat de Cal Cases de la valoració diferenciada i desigual que es fa al mercat laboral de les diferents feines remunerades, on hi ha professions millor valorades i remunerades que d’altres, que són igual d’importants i necessàries.

En aquesta sessió compartirem el procés de definició de les diferents categories d’hores dins d’aquest sistema, en que existeixen hores tasques d’obligat compliment no monetaritzables, i d’altres rotatives i bescanviables. Així com els principals reptes, topalls i aprenentatges extrets, després de més d’una dècada de vida en comunitat.

DATES

Els 7, 14 i 21 de novembre de 2019, de 16 a 20h, a La Lleialtat Santsenca (Carrer Olzinelles, 31).

El 28 de novembre de 2019, de 16 a 20h, a Coop 57 (Carrer Premià, 15 baixos).

Hi haurà possibilitat de demanar servei de canguratge.

A QUI VA DIRIGIT?

A persones sòcies i treballadores de cooperatives o altres entitats que vulguin adquirir eines teòriques i pràctiques, i rebre suport i acompanyament per impulsar processos de transició organitzativa feminista a les seves organitzacions. El format de les sessions, basat en l’intercanvi d’experiències mitjançant una metodologia participativa i vivencial, que permeti no només l’adquisició de nou continguts i instruments metodològics, sinó també rebre un acompanyament per transferir allò après als propis projectes.

 

IMPORT

La inscripció al curs té un cost de 80€, amb la possibilitat d’accedir a les diferents sessions de manera separada, per un preu de 25€ cadascuna.

 

Col·laboren:
Amb el suport: