Programa curs 2016-17

1er Mòdul: L’Economia Social i Solidària a Catalunya 40h (10 sessions* 4h)
1) La resolució de les necessitats en una economia plural 19/09/2016
2) Història del cooperativisme a Catalunya 26/09/2016
3) Economia social, economia solidària, tercer sector 03/10/2016
4) L’economia social i solidària a Barcelona 10/10/2016
5) Economia feminista 17/10/2016
6) Posada en comú sessions FESC 24/10/2016
7) (Festiu) 31/10/2016
8) Les finances ètiques i solidàries: Coop57 i les CAF 07/11/2016
9) Gestió societària i sostenibilitats col·lectives 14/11/2016
10) El Balanç Social i altres eines pel Mercat Social 21/11/2016
11) Tancament i valoració del primer mòdul 28/11/2016

Cal assistir a 8 hores formatives, en concepte d’assistència a tallers, presentacions o xerrades pertanyents a les activitats de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya del 2016 (21, 22 i 23 d’octubre del 2016).

2on Mòdul: L’Economia Social i Solidària a Europa 5 sessions* 4h 20H (F)
1) Orígens i evolució de l’economia social a Europa 06/02/2017
2) Actualitat, representació i legislació de l’economia social a la UE 13/02/2017
3) L’emergència global de l’economia solidària: Europa, Mediterrània, Amèrica Llatina 20/02/2017
4) Presentació de cas: la Cooperativa Europea 27/02/2017
5) Estada formativa a Itàlia, França o Hongria 13-19/03/2017
6) Sessió d’avaluació col·lectiva Primer Projecte: Assaig sobre panorama europeu de l’ESS. 03/04/2017
3er Mòdul: Constitució de cooperatives i iniciatives de l’economia social i solidària 6 sessions/4h  24H (F)
1) Les cooperatives i empreses de l’economia social i solidària: formes jurídiques i organització política i econòmica 08/05/2017
2) Passos administratius, legals i fiscals per a constituir una cooperativa/iniciativa ESS 15/05/2017
3) Anàlisi 2 cooperatives existents: debilitats i fortaleses 22/05/2017
4) Presentació idees precooperatives i Dinàmica de les 4 Estacions 29/05/2017
5) Sessió avaluació col·lectiva Segon Projecte: Creació d’una cooperativa/empresa de l’economia social i solidària 26/06/2017
6) Tancament i valoració ESS- Estudis Europeus 03/07/2017

Horari: Dilluns de 16.30 a 20.30.

S’inclou una visita formativa a Itàlia, França o Hongria (març 2017)

Es comptabilitzen com a hores formatives l’assistència a l’Escola d’Estiu de la XES (8h, juliol 2016) i la FESC (8h, octubre 2016)

Els alumnes realitzaran 2 treballs escrits o audiovisuals sobre temes relacionats amb:

a) L’ESS a Europa i la Mediterrània (abril 2017) i
b) Projecte de creació d’una cooperativa o iniciativa de l’economia social i solidària.

Lloc i l’adreça de les classes: 

Fundació Roca i Galès
Aragó 281, 1r 1a
08009 Barcelona
Tren Pg. de Gràcia, <M> Pg. de Gràcia i Girona

logo2

Formacio.coop / Escola D'Economia Social i Solidària 

Log in with your credentials

Forgot your details?