Metodologia i avaluació

Els resultats s’avaluaran a partir de la participació quotidiana a les sessions així com amb l’elaboració de dos productes o Treballs de Postgrau (TP):
– TP1: Assaig teòric sobre el panorama de l’ESS o algun dels seus sectors.
– TP2: Proposta de creació d’una cooperativa o iniciativa de l’economia social i solidària vinculada a necessitats de l’ESS.

Els productes a lliurar socialment seran:
a) Presentació dels TP1 en una sessió del postgrau oberta a totes aquelles iniciatives / persones vinculades en l’àmbit del TP1
b) Presentació dels TP2 en una sessió del postgrau oberta a totes aquelles iniciatives / persones vinculades en l’àmbit del TP2
c) La Plataforma Educoop penjarà com a recurs públic els treballs més ben valorats de la IV Edició o bé per la importància de l’àmbit analitzat al TP1 o bé per l’impacte en la resolució de necessitats detectades al llarg del postgrau que plantegi el TP2.

 

Pel que fa a la metodologia, el Postgrau fomenta una formació participativa, interdisciplinària i teòrico-pràctica, que facilita la creació, aplicabilitat i transferència del coneixement col·lectiu bevent de diferents fonts teòriques i d’aprenentatges destil·lats de les pràctiques socioeconòmiques concretes.

Les fonts de coneixement provenen de l’anàlisi i sistematització de l’experiència en cooperativisme i ESS així com per la participació dels docents en nombrosos projectes de recerca, consultoria i assessorament en la constitució de cooperatives, administració empresarial, docència i intervenció comunitària i en xarxes sociopolítiques d’ESS.