Continguts 2a edició

La II Edició del Postgrau ESS-EE: Pla d’estudis

La II Edició del Postgrau ESS-EE es produeix després d’un any on, en l’àmbit de l’economia social i solidària catalana, s’ha viscut un procés d’acceleració important, tant pel que fa a noves propostes que emergeixen del propi àmbit socioeconòmic, com d’iniciatives relacionades amb una nova onada de polítiques públiques de promoció de l’economia cooperativa, social i solidària, que en moltes ocasions possibiliten una nova forma d’impulsar l’enfortiment socioeconòmic local.

En aquest sentit, els continguts de la segona edició del Postgrau també han d’acompanyar aquesta evolució, tot accentuant els elements d’anàlisi crític i de vinculació amb el territori i les noves xarxes d’enfortiment socioeconòmic local que estan emergint a Catalunya, a partir de noves eines de promoció i articulació del cooperativisme com són els Ateneus Cooperatius o les xarxes locals de l’ESS.

Així mateix, cal reforçar totes aquelles dinàmiques, des de l’àmbit del coneixement teòric i pràctic, que contribueixin a solidificar aquestes xarxes, i en aquest sentit les dimensions de la intercooperació, tant a nivell local com a nivell europeu, han de guanyar pes en el programa formatiu del Postgrau.

En tercer lloc, donat el moment on els dispositius per a la creació de cooperatives s’amplien de la mà del propi àmbit i de les administracions, cal reforçar la formació tècnica i política de les persones que protagonitzen aquests processos, siguin prescriptors, siguin membres de les iniciatives emergents, així com augmentar el coneixement entorn les accions del moviment de l’ESS així com de les polítiques públiques vigents en relació amb el cooperativisme i l’economia social i solidària.

Primer Mòdul. ESS a Catalunya: de la cooperativa a l’enfortiment socioeconòmic local

1) Dilluns 18 de setembre del 2017 Presentació del Postgrau i de l’Alumnat:.
La resolució de les necessitats en una economia plural
 

 

2) Dilluns 2 d’octubre del 2017 Història del cooperativisme a Catalunya
Història del cooperativisme a Catalunya II. Memòria i Promoció Coop
 

 

3) Dilluns 9 d’octubre del 2017 Economia social, economia solidària, tercer sector: conceptualització
Treball en Grups: EcoSocial, EcoSolidària o TercerSector?
 

 

4) Dilluns 16 d’octubre del 2017 L’economia social i solidària a Barcelona i Catalunya: sectors, evolució i reptes
Introducció a la Cooperativa. Definició i Classes de cooperatives
 

 

5) Dissabte 21 d’octubre del 2017 Visita a la FESC. Assistència i relatoria a ponències i debats
 

 

6) Dilluns 23 d’octubre del 2017 Economia Feminista i ESS: confluències i debats teòrics
Economia Feminista i ESS: bones pràctiques transformadores
 

 

7) Dilluns 30 d’octubre del 2017 Seminari Treballs FESC TP0
Seminari Treballs FESC TP0: debat
 

 

8) Dilluns 6 de novembre del 2017 Gestió societària i sostenibilitats col·lectives
El règim intern en les Cooperatives: com regulem col·lectivament la sostenibilitat?
 

 

9) Dilluns 13 de novembre del 2017 Finances Ètiques i Solidàries. Fonts de Finançament de l’ESS. El cas de Coop57
Les Comunitats Autofinançades
 

 

10) Dilluns 20 de novembre del 2017 El Balanç Social i altres eines pel Mercat Social
Les Xarxes Locals de l’ESS. Els reptes comunitaris de l’ESS
 

 

11) Div-diu  24, 25, 26 novembre 2017 Visita CoopCamp: Vallbona Monges, Santa Coloma Queralt, Valls
Dinàmica grupal i d’autoformació
 

 

11) Dilluns 27 de novembre del 2017 Intercooperació i Territori, L’enfortiment socioeconòmic local
Ecosistemes Locals d’Economia Solidària: el cas del Prat de Llobregat
 

 

12) Dilluns 4 de desembre del 2017 Polítiques Públiques i ESS: els Ateneus Cooperatius i el CECSS de BCN
La visió del agents de l’àmbit socioeconòmic
 

 

13) Dilluns 11 de desembre del 2017 Tancament del primer Mòdul, debat i conclusions

Segon Mòdul. Economia Social i Solidària: la dimensió europea i global

1) Dilluns 5 de febrer del 2018 L’ESS a Europa: orígens, evolució i actualitat
L’emergència global de l’ESS.: Europa, Mediterrània, Amèrica Llatina
 

 

2) Dilluns 12 de febrer del 2018 Legislacions sobre l’ESS: Catalunya, Altres Lleis Autonòmiques, E. Espanyol, França
Sessió de Treball sobre el TP1
 

 

3) Dilluns 19 de febrer del 2018 L’economia col·laborativa procomú: panorama internacional
Casos de Cooperativisme de Plataforma: Som Mobilitat
 

 

4) Dilluns 26 de febrer del 2018 REscoop, la Federació Europea de Cooperatives Energètiques Renovables
El cas del Quebec i Le Chantier de l’économie sociale
 

 

5) Dilluns 5 de març del 2018 Migracions i Economia Social i Solidària
Presentació d’experiències
 

 

6) Dilluns 12 de març del 2018 Presentació TP1. Assaig teòric sobre l’ESS.
Presentació TP1. Assaig teòric sobre l’ESS.
 

 

7) Setmana 14 al 18 de març del 2018 Visita a Euskal Herria: Koop Fàbrica, Olatukoop, Mondragon-Lanki
Avaluació col·lectiva TP1

Tercer Mòdul. Constitució i administració de cooperatives

1) Dilluns 7 de maig del 2018 La cooperativa SCCL: forma jurídica i organització societària
Dubtes i debat
 

 

2) Dilluns 14 de maig del 2018 Presentació de 3 classes de cooperatives: treball, consum i habitatge
Debat: fortaleses i debilitats
 

 

3) Dilluns 21 de maig del 2018 La planificació de la proposta de valor
L’elaboració dels Estatuts Socials
 

 

4) Dilluns 28 de maig del 2018 Introducció a la comptabilitat cooperativa
Dubtes i debat
 

 

5) Dilluns 4 de juny del 2018 El Pla de Viabilitat Econòmica
Dubtes i debat
 

 

6) Dilluns 11 de juny del 2018 Passos administratius, legals i fiscals per constituir una cooperativa
Dubtes i debat. Sessió de Treball sobre el TP2
 

 

7) Dilluns 2 de juliol del 2018 Presentació TP2.
 

 

8) Dilluns 9 de juliol del 2018 Avaluació col·lectiva TP2
Valoració i Tancament del Postgrau
 

 

9) 2a o 3a setmana de juliol 2018 Presentació pública selecció TP1/TP2 a III Edició Escola Estiu ESS

Formacio.coop / Escola D'Economia Social i Solidària 

Log in with your credentials

Forgot your details?