ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

ESTUDIS EUROPEUS

Economia Social i Solidària – Estudis Europeus són uns estudis de postgrau d’un curs de durada (8 d’octubre 2018 – 1 de juliol 2019) que enllacen coneixements teòrics i pràctics sobre l’economia social i solidària, amb una dimensió catalana i global.

En la seva III Edició, la intercooperació i l’enfortiment socioeconòmic local, els sectors productius emergents i la capacitació per acompanyar noves cooperatives hi tenen un protagonisme destacat.

El Postgrau Economia Social i Solidària – Estudis Europeus forma part de l’Escola de Formació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i està coordinat acadèmicament per La Ciutat Invisible SCCL, amb el seguiment de la Comissió de Formació de la XES. Enguany, amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola Lliure El Sol, hi participen una vintena de docents de La Ciutat Invisible, Coop57, Col·lectiu Ronda, Labcoop, Coòpolis BCN, ACAF, MigrESS o Dimmons, entre altres cooperatives i associacions, així com membres de les Comissions d’Economies Femimistes i Balanç Social de la XES.

En la III Edició del Postgrau (2018-2019), oberta a 20 alumnes, es contemplen 3 Mòduls de 150 hores de formació presencial i inclou dues visites formatives al Bages i Andalusia. L’alumnat del Postgrau, havent complert amb la participació mínima i la realització de les tasques exigides en els estudis, podrà optar a les acreditacions següents:

– Titol professional Cadre-dirigeant d’entreprise d’ESS, de l’Institut AROBASE (França).

– Titol universitari Manager in Social Economy, de la Universat de Pecs (Hongría) (30 Crèdits ECTS) (Amb matriculació extra a la Universitat de Pecs).

1er Mòdul:
L’Economia Social i Solidària a Catalunya. De la cooperativa a l’enfortiment socioeconòmic local.

D’octubre a desembre 2018.
70 hores presencials
Assistència a FESC TP0 (octubre 2018) i sortida al Bages (novembre 2018)

2n Mòdul:
L’Economia Social i Solidària: reptes globlals i sectors productius emergents.

De febrer a març 2019.
44 hores presencials
Visita a projectes cooperatius d’Andalusia
Realització projecte teòric del Postgrau (TP1)

3r Mòdul:
Constitució i gestió de cooperatives.

D’abril a juliol 2019
36 hores presencials
Realització projecte pràctic (TP2) o pràctiques en cooperatives

 

Els estudis formen part del programa European Manager in Social Economy+ (EMISE+), amb el suport de la Unió Europea i desenvolupat en partenariat per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, el Centre Ressources Arobase (Grenoble, França), el Gruppo Cooperativo CGM (Milà, Itàlia), La cité de l’autre économie (Dijon, França), REVES – European Network of Cities and Regions for Social Economy (Brusel·les, Bèlgica) i l’Institut de Ciències Socials de la Universitat de Pécz (Pécz, Hongria).

escola

El programa compta amb el finançament

Formacio.coop / Escola D'Economia Social i Solidària 

Log in with your credentials

Forgot your details?